Услуги

Писмен превод


Предлагаме писмен превод от и на почти всички европейски езици и други по-редки, на текстове с различна тематика и сложност:
 • превод на документи на ЕС;
 • общо и тясно специализирани технически, медицински и юридически
  текстове, в сферата на информационните технологии и комуникации,
  литература и изкуство, и др.;
 • локализация на уебсайтове;
 • превод на фирмена кореспонденция.

Устен превод


Симултанен и консекутивен превод:
 • в съдебна зала и прокуратура;
 • конференции, семинари, презентации;
 • делови и бизнес срещи;
 • филмови фестивали и културни събития.

Корекция и редакция


Корекция и редакция на текстове, преведени от/на или съставени на поддържаните във фирмата езици. Предпечатна подготовка при превод на материали, предназначени за печатно разпространение.
Легализация на документи

 • заверки в съответните министерства на Република България и дипломатическите мисии на чужди държави в страната;
 • попълване на формуляри.